fasani celeste

fasani celeste

“Giallo Reale rosato” yellow marble with rosy hue

Fasani Celeste

Description
“Giallo Reale rosato” yellow marble with rosy hue